ความเชี่ยวชาญ Master the Skill of Influence

Skill ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ Master the Skill of Influence

Master the skill ความเชี่ยวชาญ ในทักษะของการโน้มน้าวจิตใจ การชักจูงใจ เป็นศิลปะหนึ่งในการที่จะเป็นผู้นำที่ดี ถือเป็นทักษะที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของการเป็นผู้นำ ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าทักษะนี้ เป็นทักษะที่ผู้นำทุกคนต้องมีเลยก็ได้

โทนี่ โรบินซึ่งเป็นกูรูในด้านพัฒนาผู้นำระดับโลกกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าการเป็นผู้นำนั้น จะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่ว่าผู้นำนั้นคือการได้รู้จักเครื่องมือในการฝึกทักษะต่าง ๆทั้งหมดที่คน ๆ นั้นมี การนำพาตัวเองให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพในการใช้ชีวิต การเป็นผู้นำอันดับแรกคือคุณจะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ คุณต้องใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณ ทำสิ่งต่าง ๆ จากหัวใจ จากร่างกาย จากการที่จะสร้างแรงโน้มน้าวได้ สิ่งเหล่านั้นจะต้องมาจาก ความคิด ความรู้สึก การกระทำ ทุกการกระทำของคุณ ในพื็นฐานการเป็นมนุษย์นั่นคือการเป็นผู้นำ

ภาวะการเป็นผู้นำคือการโน้มน้าวจิตใจ ผู้นำส่วนมากทำเรื่องที่ผิดพลาดด้วยสาเหตุที่เรามักจะไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้อื่นมากพอ สิ่งที่เราทำคือ เราพยายามที่จะโน้มน้าวผู้คนให้เป็นในแบบที่เราเป็น ไม่ใช่แบบที่เป็นเขาเป็น อย่างเช่น เหมือนอย่างที่เราต้องการที่สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กทำความสะอาดห้อง เราพยายามโน้มน้าวให้เขาทำในแบบที่เราเคยโดนโน้มน้าวมา แต่เราลืมคิดไปว่า เด็กนั้นก็มีวิธีการแตกต่างจากเรา ดังนั้นสิ่งที่โน้มน้าวเด็กได้ก็ต้องเป็นสิ่งอื่น สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระ ทำให้เขารู้สึกได้ถึงการก้าวไปข้างหน้า ถ้าคุณต้องการเป็นหัวหน้า คุณต้องรู้ถึงวิธีการเปลี่ยนใจผู้คน เปลี่ยนอารมณ์ของผู้คน เปลี่ยนจากอารมณ์โกรธ ให้เป็นอารมณ์ที่ดีได้ เปลี่ยนคนที่ไม่รู้จักอะไรเลย ให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเอง ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนใจเขาได้ คุณก็สามารถเปลี่ยนผลลัพท์ได้เช่นกัน

สิ่งที่คุณต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งในการเป็นผู้นำคือ คนที่สามารถสร้างรอยเท้าให้ผู้อื่นเดินตามได้นั้น คุณจะต้องมีความสามารถที่จะเข้าใจว่าอะไรคือคุณค่าของเขา อะไรที่เป็นความเชื่อของเขา อะไรที่เป็นความกลัว หากคุณรู้จักพื้นที่ ขอบเขตที่อยู่ระหว่างความกลัว และสิ่งที่คุณต้องการออกแบบมากที่สุด หากคุณต้องการจะเป็นผู้นำเขา คุณจะต้องรู้ว่าเป้าหมายชีวิตของเขาว่าคืออะไร เขาต้องการชีวิตที่มีรูปแบบไหน อะไรที่เขากลัว อะไรที่เขาใส่ใจ อะไรที่ทำให้เขารู้สึกกดดัน ถ้าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ คุณจะสามารถสื่อสารกับเขาได้ถูกทาง สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เขาได้ เพราะผู้นำที่ดีนั้นคือสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของผู้คนให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นได้

TO THE TOP CLUB
https://www.facebook.com/influentialleaderclub/

Scroll to Top