กฏของเกม

Don’t miss คุณต้องเรียนรู้ กฏของเกม

Don’t miss! Knowing your role and do your best คุณต้องเรียนรู้กฎของเกม แล้วคุณต้องเล่นให้ดีกว่าคนอื่น ทำไมถึงต้องเรียนรู้ กฏของเกม การแสดงตัวตนและภาพลักษณ์ของคุณให้มีความโดดเด่นนั้นสร้างความสำเร็จในอาชีพระยะยาวของคุณได้ Role ความสำเร็จในสายอาชีพนั้นขึ้นอยู่กับการได้รับความสนใจและความพึงพอใจของผู้อื่นในที่ทำงาน อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้หัวหน้า เพื่อนร่วมงาน ผู้บริหารระดับสูงนึกถึงคุณในการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับองค์กร วันนี้มาดูกันค่ะว่าการทำให้ตัวเองเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในองค์กรนั้นมีกลวิธีอย่างไรบ้าง 9 กลยุทธ์เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยของคุณเพื่อให้คุณสามารถมีตัวตนและทำให้องค์เห็นความสำคัญในตัวคุณมากขึ้น 1. อาสาสมัครเพื่อทำงานพิเศษใหม่ ๆ ที่ได้มอบหมาย และทำงานให้มากกว่าเดิมที่คุณได้ทำอยู่ 2. ทำงานในโปรเจ็คให้ถูกต้อง นั่นก็คือสร้างผลกำไรให้กับบริษัท การขยายธุรกิจ ฯลฯ ให้โอกาสตัวคุณเองที่จะร่วมงานกับผู้บริหาร 3. กล้าแสดงออกในที่ประชุมและกล้าพอที่จะลุกขึ้นมารับฟัง แสดงความคิดเห็นของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีอิทธิพลในบริษัทของคุณผ่านการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันฝ่ายธุรกิจและการประชุมระดับภูมิภาคหรือในหน่วยงาน เป็นต้น 5. สร้างชื่อเสียงเป็นเชี่ยวชาญจากหน่วยงานข้างนอก คุณสามารถเป็นนักเขียนทีืให้ความรู้ในสาขาที่คุณถนัด วิทยากรบรรยายที่มีเสียง อย่างนี้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความเคารพจากเพื่อนและผู้บริหารของคุณ 6. สร้างโอกาสในการนำเสนอการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นรายเดือนหรือการประชุมรายสัปดาห์กับหัวหน้าและผู้บริหารระดับสูง 7. จงนำเสนองานที่ทำเป็นคนสุดท้าย หากว่างานนั้นไม่ใช่งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานที่คุณมีส่วนร่วมหน้าที่ในงานนั้น 8. เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลความสำเร็จจากบริษัทหรือเพื่อให้รับรู้ในองค์กรหน่วยงานนั้น 9. เก็บประวัติที่ดี […]

Don’t miss คุณต้องเรียนรู้ กฏของเกม Read More »