Skill ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญ Master the Skill of Influence

ความเชี่ยวชาญ Master the Skill of Influence Master the skill ความเชี่ยวชาญ ในทักษะของการโน้มน้าวจิตใจ การชักจูงใจ เป็นศิลปะหนึ่งในการที่จะเป็นผู้นำที่ดี ถือเป็นทักษะที่สำคัญอันดับต้น ๆ ของการเป็นผู้นำ ซึ่งอาจจะพูดได้ว่าทักษะนี้ เป็นทักษะที่ผู้นำทุกคนต้องมีเลยก็ได้ โทนี่ โรบินซึ่งเป็นกูรูในด้านพัฒนาผู้นำระดับโลกกล่าวว่าเขาไม่คิดว่าการเป็นผู้นำนั้น จะขึ้นอยู่กับตำแหน่ง แต่ขึ้นอยู่ว่าผู้นำนั้นคือการได้รู้จักเครื่องมือในการฝึกทักษะต่าง ๆทั้งหมดที่คน ๆ นั้นมี การนำพาตัวเองให้เป็นผู้นำที่มีคุณภาพในการใช้ชีวิต การเป็นผู้นำอันดับแรกคือคุณจะต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองได้ คุณต้องใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณ ทำสิ่งต่าง ๆ จากหัวใจ จากร่างกาย จากการที่จะสร้างแรงโน้มน้าวได้ สิ่งเหล่านั้นจะต้องมาจาก ความคิด ความรู้สึก การกระทำ ทุกการกระทำของคุณ ในพื็นฐานการเป็นมนุษย์นั่นคือการเป็นผู้นำ ภาวะการเป็นผู้นำคือการโน้มน้าวจิตใจ ผู้นำส่วนมากทำเรื่องที่ผิดพลาดด้วยสาเหตุที่เรามักจะไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้อื่นมากพอ สิ่งที่เราทำคือ เราพยายามที่จะโน้มน้าวผู้คนให้เป็นในแบบที่เราเป็น ไม่ใช่แบบที่เป็นเขาเป็น อย่างเช่น เหมือนอย่างที่เราต้องการที่สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กทำความสะอาดห้อง เราพยายามโน้มน้าวให้เขาทำในแบบที่เราเคยโดนโน้มน้าวมา แต่เราลืมคิดไปว่า เด็กนั้นก็มีวิธีการแตกต่างจากเรา ดังนั้นสิ่งที่โน้มน้าวเด็กได้ก็ต้องเป็นสิ่งอื่น สิ่งที่ทำให้เขารู้สึกได้ถึงความเป็นอิสระ ทำให้เขารู้สึกได้ถึงการก้าวไปข้างหน้า ถ้าคุณต้องการเป็นหัวหน้า คุณต้องรู้ถึงวิธีการเปลี่ยนใจผู้คน เปลี่ยนอารมณ์ของผู้คน …

ความเชี่ยวชาญ Master the Skill of Influence Read More »