Set a goal จงตั้งเป้าหมาย

Set a Goal จงตั้งเป้าหมาย

จงตั้งเป้าหมายให้ท้าทายความสามารถของตัวเอง – Set a goal ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายชีวิตในการทำงานหรือเป้าหมายอื่น ๆ ในชีวิต เรา จงตั้งเป้าหมายให้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวเอง เราควรตั้งเป้าหมายให้สูงกว่าที่เราต้องการ เช่นในการเก็บเงินซื้อบ้านประมาณหนึ่งล้านบาท เราควรจะตั้งเป้าเก็บเงินให้ได้มากกว่านั้น เพราะต้องเผื่อบางส่วนไว้ใช้ในการตกแต่ง ซ่อมแซม หรือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับบ้านไว้ด้วย ถ้าเราต้องการที่จะเป็นหัวหน้างานภายในห้าปีข้างหน้า ให้เราตั้งเป้าหมายเสียใหม่อาจจะเป็นสามปีหรือสองปี เพราะการที่เราบีบเป้าหมายให้สั้นลงหรือยากขึ้นนั้น เราจะต้องคิดมากขึ้น หาช่องทางที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถ้าเราต้งเป้าหมายจะทำงานโปรเจ็คใดโปรเจ็คหนึ่งให้เสร็จภายในปีนี้ พฤติกรรมการทำงานของเราก็จะทำแบบเรื่อย ๆ ค่อย ๆ ไป พบอะไรข้างทางก็จะแวะดูก่อน แต่ถ้าเรากำหนดเสียวให้ให้ท้าทายมากขึ้น เราต้องกำหนดว่าเราจะทำงานให้เสร็จภายในสามเดือน พฤติกรรมการทำงานของเราจะเปลี่ยนไป อะไรที่เกิดขึ้นข้างทางเราไม่สนใจ เรามุ่งแต่การขับรถอย่างไรให้ถึงจุดหมายภายในสามเดือนเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว การตั้งเป้าที่ท้าทายหรือสูงกว่าเราต้องการ จะช่วยให้เรามีแรงฮึดหรือแรงส่งมากกว่าเป้าหมายที่ต่ำ การตั้งเป้าหมายสูงจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ เพราะวันนี้ถึงแม้เราจะไม่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ แต่ผลลัพท์ที่ได้อาจจะเท่ากับหรือสูงกว่าเป้าหมายที่เราต้องการได้อย่างแน่นอน วันนี้คุณมีเป้าหมายในชีวิตแล้วหรือยัง ถ้ายังเรามาเริ่มพร้อมกันนะคะ 🙂 ฮึบ! TO THE TOP CLUB https://www.facebook.com/influentialleaderclub/ Hero Learn to Serve …

Set a Goal จงตั้งเป้าหมาย Read More »