Networking

Good Networking will lead you to succeed

เครือข่ายที่ดี สร้างคุณค่า พัฒนาชีวิตของคุณให้ก้าวหน้า Networking เครือข่ายที่ดี สร้างคุณค่า พัฒนาชีวิตของคุณให้ก้าวหน้า เก่งมากแค่ไหนก็ไม่เท่าว่าคุณรู้จักใคร ? ….ประโยคนี้เรามักจะได้ยินอยู่เสมอเมื่ออยู่ดี ๆ เพื่อนร่วมงานที่อาจจะไม่ได้เก่งกว่าคุณเลย แต่ได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีความก้าวหน้าในชีวิตกว่าที่คุณเป็นอยู่ ต้องบอกก่อนว่าการพัฒนาตัวเองไม่ได้ให้คุณจำเป็นต้องแข่งกับใคร เพียงแต่อยากให้คุณพยายามแข่งกับตัวคุณเองและอยู่ที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา สร้างความพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ทำความรู้จัก เปิดใจกับคนอื่น ๆ เสมอเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและโอกาสให้กับตัวคุณได้มีมุมมองที่กว้างไกลขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่คุณจะทำความรู้จักกับใครสักคนเพื่อจะได้สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายที่ดี เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับพวกเขาเหล่านั้น 🙂 การสร้างเครือข่ายของคุณ จะทำให้คุณได้มีโอกาสที่จะเติบโต สร้างมูลค่าตัวเอง ประสบความสำเร็จและความมั่นคั่ง พึงระลึกไว้ว่าเรื่องของการสร้างเครือข่ายนั้นไม่ใช่แค่การรวมตัวกันเพื่อติดต่อ มันคือการวางแผนและปลูกสายสัมพันธ์ในระยะยาวโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ทุกคนปราถนา การสร้างเครือข่ายเป็นอีกกลยุทธ์ในการพัฒนาตัวเองทียอดเยี่ยม และยังส่งผลดีต่อธุรกิจที่คุณทำได้ด้วย แต่การสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ตัวเองก้าวหน้านั้น ไม่ได้หมายถึงการที่คน ๆ หนึ่ง พยายามพูดจาเอาอกเอาใจอีกฝ่ายทุกอย่าง เห็นคล้อยตามกับสิ่งที่อีกฝ่ายเพียงเพราะคน ๆ นั้นมีตำแหน่งที่สูงและใหญ่กว่าตัวเอง แต่มันหมายถึงการรวมตัวกัน แบ่งปันประสบการณ์และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแต่ละคนที่วางไว้ มีทัศนคติ มุมมองที่แต่ละคนซื่อสัตย์ต่อความคิดของตัวเอง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา รับฟังอีกฝ่าย เคารพสิทธิของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ระบบเครือข่ายเป็นเรื่องของการแบ่งปันซึ่งกันและกัน ไม่ใช่รวมกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว มันเกี่ยวกับความไว้วางใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อไปสู่เป้าหมาย มีส่วนร่วมโดยการติดต่อระหว่างกลุ่ม การค้นหาโอกาสที่จะช่วยเหลือกัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันได้มากขึ้น การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย จะต้องพัฒนาไปสู่ระดับของการลงมือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย ดังนั้น […]

Good Networking will lead you to succeed Read More »