Take Command จงเป็นผู้สั่งการที่ดี

Take Command

Take Command - จงเป็นผู้สั่งการที่ดี

ถ้าคุณเป็นหัวหน้า จงเป็น ผู้สั่งการ ที่ดี การ take command นั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือการตัดสินใจ โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว ใคร ๆ ก็สามารถตัดสินใจได้ แต่ถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด และถูกต้องที่สุด เพราะการตัดสินใจจะส่งผลให้ไม่เพียงแค่ตัวคุณเท่านั้น แต่คนอีกหลาย ๆ คนที่คุณต้องรับผิดชอบอีกด้วย อย่างที่บอกยิ่งคุณมีตำแหน่งหน้าสูงขึ้นเท่าไร่ ความรับผิดชอบก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น

การตัดสินใจของคุณเกิดมีปัญหาหลังจากที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้ว คุณควรจะต้องหาทางออกให้เร็วที่สุด มีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่า สมัยจัดงานสัมมนาเขาได้เชิญเพื่อนของเขาซึ่งเป็นทหารให้มาสอนเรื่องการเป็นผู้นำที่ดี ครั้งแรกที่เจอเขาผมถามเขาว่า คุณจะรู้ได้อย่างไรว่า คน ๆ นั้นมีลักษณะเป็นผู้นำที่ดี เราจะแบ่งลักษณะการเป็นผู้นำได้อย่างไร

เขาตอบกับผมว่า การเป็นทหารนั้นจะต้องออกคำสั่งเพื่อให้ลูกน้อง ต้องออกคำสั่งด้วยความกล้า ต้องรู้วิธีการสั่งการที่เด็ดขาด เพราะในแต่ละสถานการณ์นั้นมีความเร่งด่วนแตกต่างกัน แล้วหลาย ๆ อย่างคุณตัดสินใจช้าไม่ได้

เมื่อคุณออกคำสั่งแล้ว แน่นอนจะต้องมีคำถามจากผู้ไม่เห็นด้วยเยอะแยะมากมาย ดังนั้นคุณจะต้องตัดสินใจเลือก คำตอบที่ดีที่สุด คำถามที่คุณจะต้องเจอเมื่อคุณต้องออกคำสั่งแล้วอาจมีผู้ไม่เห็นด้วย อย่างเช่น หากคำสั่งที่คุณสังไปนั้นเกิดความผิดพลาด คุณจะทำอย่างไรอย่างไร

ดังนั้นคุณจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับทีม เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ ซึ่งคุณอาจจะตอบไปว่า หากกว่าการตัดสินใจของมีความผิดพลาด คุณก็ต้องสามารถหากทางแก้ไขได้โดยเร็วไว แต่ถ้าหากคำสั่งที่สั่งออกไปนั้นถูกต้อง ถือคุณมีความสามารถทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

การสั่งการ เป็หน้าที่ที่สำคัญสำหรับผู้นำนอกเหนือจากการวางแผน การจัดการองค์การและการจัดการคนเข้าทำงาน การสั่งการเป็นหน้าที่ทีช่วยเชื่อมโยงบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ และยังช่วยให้มีการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลากรภายในองค์การให้มีพฤติกรรมในการปฎิบัติงานอันนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดของบุคคลและองค์การที่วางแผนไว้

การเป็น ผู้สั่งการ หน้าที่หนึ่งที่มีความสำคัญในกระบวนการจัดการมีคำกล่าวเสมอว่า ไม่ว่าแผนจะยอดเยี่ยมเพียงใด หรือโครงสร้างชององค์การจะกำหนดอย่างเหมาะสมเพียงไร และคณะการทำงานจะประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถในลักษณะใดก็ตาม ถ้าขาดการสั่งการที่ดีจากหัวหน้า เพื่อกำหนดและอธิบายงานให้ผู้อื่นเข้าใจ ก็อาจทำให้องค์การนั้นล้มเหลวได้

TO THE TOP CLUB
https://www.facebook.com/influentialleaderclub/

Scroll to Top